Emplacement Buitenpost


©2013 Gerard van de Weerd

situatie jaren '30


Buitenpost heeft sinds 1866 een spoorverbinding met een station en is gelegen in de provincie Friesland. Het vormt een onderdeel van het spoortraject tussen Leeuwarden en Groningen. De voormalige Staatsspoorwegen hadden deze noordelijke lijn van 1875 tot 1921 in exploitatie, daarna viel het onder beheer van de Nederlandsche Spoorwegen. Als stationsgebouw kwam er een standaard station SS 4e klasse.
Tot omstreeks 1960 waren hier nog allerlei attributen van Staatsspoor-origine te zien.
Hieronder is het emplacement van Buitenpost zoals de beveiliging er in grote lijnen uit gezien heeft tussen 1923 en 1965.
Buitenpost was uitgerust met een stationsgebouw SS 4e klasse.
Mini historie:
Halverwege jaren ’60 vervangen oude staatspoorseinen door NS armseinen,
in 1983 verdwijnt de klassieke beveiliging,
in 1997 werd de spoorlijn verdubbeld en de rangeersporen zijn hierbij verdwenen. Dit heeft in de laatste decennia tot intensivering van het treinverkeer geleid.
In 1911 reden er zo'n 9 treinen per dag/ per richting naar Groningen en Leeuwarden,
in 1929 waren dat 13 treinen
in 1959 al 19 treinen per dag en per richting,
en tegenwoordig rijden er 3 treinen per uur en per richting.

Voor de inrijbeveiliging maakte de SS geen gebruik van dure vertakkingsseinbordessen (die kwamen alleen maar bij de HSM voor), maar gewoon van een inrijseinpaal in combinatie met een hoog wisselsein . Aan de stand van dit wisselsein kon de machinist zien of hij een rechtleidend dan wel een aftakkend wissel moest berijden en zijn snelheid dienaangaande verminderen.Seinpalen

Treinen die vanuit Visvliet komen passeren eerst een tweeplanksbaak, dan voorsein Dv en vervolgens D1-2.
Deze inrijseinpaal is niet uitgevoerd als een vertakkingsbordessein voor meerdere sporen, ofschoon er rijwegen ingesteld kunnen worden naar de sporen I en II voor personentreinen en naar 3 en 5 voor goederenverkeer.
Aan het wisselsein kan de machinist zien of hij rechtdoor kan rijden of snelheid dient te verminderen vanwege het aftakkende wissel.
Komende vanuit Veenwouden is de situatie overeenkomstig.

Voor uitrijden gelden de seinen B1-2 voor het doorgaande hoofdspoor en B3 voor de goederensporen.
Er geldt rechtsrijdend verkeer, met andere woorden, spoor I wordt bij voorkeur gebruikt voor treinen richting Visvliet en spoor II voor personentreinen richting Veenwouden.
(Bij de uitijseinen C zijn ook overwegenbomen weergegeven, in werkelijkheid was dit een particulier overwegpad zonder verdere beveiliging.
De meeste andere wissels waren handbediend, dus overleg met de rangeerders was noodzakelijk.)


post T
       A1-2 B1-2 B   O1  1        O2  13   C1-2 C3  D1-2


wissel 1
     

wissel 13
seinen A   sein B1-2 sein B3 sein C3 sein C1-2   seinen D

stationsbeveiliging  <->  afstandsseinen I  <->  afstandsseinen II  <->  afstandsseinen III  <->  buitenpost  <->  halteseinlantaren  <->  perronseinpaal  <->  afsluitlantaren
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd