VERTAKKINGSSEINEN V

complexe vertakkingsseinen


©2005 Gerard van de Weerd


Bij grotere stations, waar meerdere rijwegen mogelijk waren was het seinbeeld complexer. Aftakkingsseinen werden alleen gebruikt voor rijwegen die naar andere hoofdsporen leidden. Dus geen vertakkingssein voor een doodlopend spoortje, tenzij het spoor volgens dienstregeling gebruikt werd voor personentreinen.
Hieronder is weergegeven een inrijbrugsein welke jarenlang het beeld toonde van station Haarlem.
Het linker vertakkingssein splitste zich in twee sporen, het rechtervertakkingssein leidde naar drie verschillende sporen.
De vertakkingsvoorseinen gaven de machinist weer informatie, dat er na deze vertakkingen opnieuw andere vertakkingen volgden.

seinhandel
hoofd   voor
seinhandel
hoofd   voor   voor
   seinhandel
hoofd   voor
seinhandel
hoofd   voor   voor
seinhandel
hoofd   voor

Als de bloklengten tussen twee opvolgende hoofdseinen (hier vertakkingshoofdseinen) kleiner dan 1000m werd, dan werden hoofd- en voorseinen gecombineerd.
Op het bordes van vedrtakkingssein A1 en A3 is het vertakkingsvoorsein B1v aangebracht. Dit voorsein kan alleen uit zijn stand komen als het hoofdsein A1 op veilig staat! Uiteraard afhankelijk van de stand van B1 of B4.


vertakkingsseinen I  <->  vertakkingsseinen II  <->  vertakkingsseinen III  <->  seinbruggen I  <->  seinbruggen II
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd