KLASSIEKE RANGEERSEINEN


©2005 Gerard van de Weerd
Om het rangeren in goede banen te leiden werden er door de HSM speciale rangeerseinen gebruikt. Vooral op emplacementen en bij stations werden deze rangeerseinen vaak toegepast. Bij de SS werden hoofdseinen benut zowel voor treinbewegingen als ook voor rangeerbewegingen. Deze seinen waren daartoe geplaatst op een roodwit geschilderde seinpaal. Bij de fusie van beide maatschappijen in 1921 hanteerde de NS het seinstelsel van de HSM. En voerde daarmee dus ook de rangeerseinen in. Rangeerseinen zijn vanwege de lage snelheden, waarmee treinen over emplacementen rijden, heel vaak uitgevoerd als dwergseinen. Een kenmerk van rangeerseinen is dat het dagsein en nachtsein hetzelfde zijn, dit in tegenstelling tot armseinen.
Rangeerseinen dienen voor het leiden van rangeerbewegingen.
Deze seinen :

 • geven toestemming voor het uitvoeren van rangeerbewegingen
 • verbieden het uitvoeren van rangeerbewegingen

 • Wanneer er over een spoor een trein binnenkomt, dan mag over dat betreffende spoor niet gerangeerd worden, zolang de seinpaal voor deze binnenkomende trein op veilig staat. Pas als de (personen)trein vertrokken is en deze seinpaal weer op 'onveilig' staat, is het mogelijk geworden de rangeerseinen op veilig te zetten.
  Andersom werkt de vergrendeling ook, staat het rangeersein op 'vrijgave rangeren', dan kan het hoofdsein niet in de veilige stand gezet worden. Op deze wijze worden strijdige seinbeelden voorkomen.
  Rangeerseinen kunnen als eenzijdig of als tweezijdig sein voorkomen. Met éénzijdig wordt bedoeld, dat het sein maar vanuit één richting bekeken kan worden. Dit in tegenstelling tot tweezijdige seinen, welke een identiek seinbeeld aan voor- en achterzijde hebben.

  Het rangeren geschiedt altijd onder leiding van een rangeerder. De machinist moet de aanwijzingen van de rangeerder opvolgen. Desondanks heeft de machinist de verplichting ook op de stand van de rangeerseinen te letten en hiernaar te handelen.

  Dit deel van de website belicht een deel van de inmiddels verdwenen mechanische beveiliging voor rangeerdoeleinden.  Intro  <->  Armsein  <->  Rangeersein  <->  Licht ‘46  <->  Staat  <->  Mat ‘24  <->  Stroomlijn  <->  Staal  <->  Goederen  <->  Webwinkel  <->  Links
  Copyright 2024 door Gerard van de Weerd