OVERWEGDRAAISEINBORD

©2005 Gerard van de WeerdDit draaiseinbord wordt toegepast bij overwegen. Het is geplaatst op een zwart/wit geschilderde paal en voorzien van een draaibaar paars rond bord met een witte rand.
's Nachts brandt er een paars licht, als de overweg niet gesloten is en het wegverkeer de overweg mag oversteken. Zijn de overwegbomen naar beneden en mag rangeren plaatsvinden, 's nachts geeft dit sein dan een wit licht. Bij overwegen komt het bord voor als tweezijdig sein en het geldt alleen voor rangeerdelen.
(In het verleden goldt het ook voor treinverkeer, maar vanwege toenemende snelheden en daarmee gepaard gaande lange remwegen is dit sein als zodanig geschrapt).
Het is echter duidelijk dat de machinist van een doorrijdende trein niet tijdig kan opmerken of de overweg is vrijgegeven, omdat het sein geen voorsein heeft. Voor een van het station vertrekkende trein kan deze eis wel gesteld worden.

Bij rangeerdelen moet de rangeerder aan de machinist het sein tot stoppen geven, indien het draaisein bord het sein 'niet afgesloten overweg' toont, maar dat onheft de machinist niet van de verplichten op de stand van het draaiseinbord te letten en het rangeerdeel zo nodig tot stilstand te brengen.
Staat het bord ' dwars op de richting ' van het spoor, dan is de overweg niet afgesloten en mag deze dus niet met een rangeerdeel bereden worden. Is de overweg wel afgesloten (dus geen weg-, fiets- of voetgangersverkeer is mogelijk), dan staat het bord ' evenwijdig aan de rijrichting van het spoor ' en wordt 's nachts, zoals reeds vertelt een wit licht naar beide zijden vertoond.

Een rangeerconvooi met de dieselloc 2505 nadert over het goederenspoor uit Drachten de overweg van de Paterswoldseweg. De loc dient voor het op onveilig staande overwegsein te wachten.
Pas als de bomen gesloten zijn en dit sein op veilig staat, mag het convooi verder rijden.
Het rechtse spoor gaat naar Delfzijl,
het middelste naar Buitenpost / Leeuwarden.

Op de rechterdia staan de beide inrijseinen op veilig. Het dieseltweetje uit Delfzijl is er bijna, de trein uit Buitenpost zien we in de verte reeds naderen.


Groningen, augustus 1982.
[Klik voor vergroting] [Klik voor vergroting] [Klik voor vergroting]


                 
   A1  A2-4    O   Ovg    B1  B2-4    P

Rangeren

Bovenstaand emplacement geeft een station weer, gelegen aan een enkelsporig traject. Rangeren op de overweg mag alleen als
a. - de overweg Ovg gesloten is
b. - het draaisein O in de juiste stand is gesteld (rangeren op overweg)
c. - het rangeersein P rangeren toestaat

Rangeren is alleen toegestaan als het normale spoorwegverkeer hier geen hinder van heeft.
Test zelf de mogelijkheden.

roodwitte masten  <->  rangeerpaallantaren  <->  rangeerstoplantaren  <->  rangeerseinpaal  <->  overwegdraaiseinbord  <->  heuvelsein  <->  wisselseinen  <->  seinen waterkraan
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd