Het inrijvertakkingssein staat veilig voor het doorgaande hoofdspoor. Het voorsein is niet getrokken, dus rekenen op stoppen bij het station. Op de achtergrond zien we de beide uitrijseinen van het hoofdspoor en het aftakkend spoor.
Akkrum, juni 1981. (foto Gerard van de Weerd)

       

Beschrijvingen


Beschrijving van de vertakkingsseinen voor twee sporen.

Beschrijving van de vertakkingsseinen voor drie of meer sporen.

Het enkelvoudige vertakkingssein.

Seinen op seinbruggen deel I.

Seinen op seinbruggen deel II.


Voor- en Hoofdsein  <->  Vertakkingsseinen  <->  Stationsbeveiliging  <->  Baanvakken
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd