N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
Dienstorder No. 1254 UTRECHT, 21 April 1950.
*****

NIEUWE LICHTSEINEN.

In afwachting van de desbetreffende wijziging van het Seinreglement, gelden waar reeds lichtseinen volgens Dienstorder 1137 indienstgesteld zijn en voor nader bij Dienstorder aan te wijzen gedeelten van de spoorweg, in plaats van de in het Seinreglement omschreven seinpalen, de hierna omschreven lichtseinen.

A. Lichtseinen getoond met één licht, dat de kleuren groen, geel en rood kan tonen;
B. Lichtseinen getoond met twee in een verticale lijn geplaatste lichten, welke kunnen tonen:
a. een groen of geel licht boven een wit licht;
b. twee groene lichten;
c. één groen, geel of rood licht, waarbij het andere licht gedoofd is.
C. Lichtseinen getoond met drie in een verticale lijn geplaatste lichten, welke kunnen tonen:
a. combinaties van de kleuren wit en groen of van wit en geel;
b. één rood licht, waarbij de beide andere gedoofd zijn.

Lichtseinen met één licht.

1.  Hoog geplaatste lichtseinen met één licht.

No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
1

één groen licht
volle toegelaten snel-
heid
treinbe-
wegingen
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein ten hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.

No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
2

één geel licht
volle toegelaten snel-
heid, doch het vol-
gende sein toont
halt *)
treinbe-
wegingen
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein ten hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein „halt” of
„onveilig” zal tonen.
3

75 fl. per min.

één geel flikkerlicht
(75 flikkeringen per minuut)
1e. binnen remweg-
afstand volgt het sein „halt” of
2e. voorzichtig rijden
treinbe-
wegingen
De machinist moet er zich
rekenschap van geven, dat:
1e.    de trein het volgende
    lichtsein, dat halt toont
    reeds binnen remweg-
    afstand genaderd is   óf
2e.    de trein binnenkomt op
    kopspoor ofwel dat hij
    om andere in de Ver-
    klaring der Seinen ver-
    melde redenen voorzichtig
    moet rijden.       
4

één rood licht
halt treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein niet voorbijrijden.

*) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein „halt” kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.


Aanhangsel     Dienstorder 1254     - 1 / 6 -     


2. Laag geplaatste lichtseinen met één licht

No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
5

één groen licht
Binnen de grenzen
van een station:
lage snelheid;
daarbuiten:
volle toegelaten snel-
heid
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage snel-
heid voorbijrijden.
Zodra hij buiten een station
is mag hij met de ter plaatse
voor zijn trein ten hoogste
toegelaten snelheid rijden.
6

één geel licht
lage snelheid, het
volgende sein toont
„halt”
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage snel-
heid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein „halt” zal
tonen.
7

75 fl. per min.

één geel flikkerlicht
(75 flikkeringen per minuut)
1e. binnen remweg-
afstand volgt het
sein „halt” of
2e. voorzichtig rijden
treinbe-
wegingen
**)
De machinist moet er zich
rekenschap van geven, dat:
1e.    de trein het volgende
    lichtsein, dat halt toont
    reeds binnen remweg-
    afstand genaderd is   óf
2e.    de trein binnenkomt op
    kopspoor ofwel dat hij
    om andere in de Ver-
    klaring der Seinen
    vermelde redenen
    voorzichtig moet rijden.

*) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein "halt" kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.
**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.


No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
8

180 fl. per min.

één geel flikkerlicht
(180 flikkeringen per minuut)
de beveiligingsinrich-
tingen geven geen
zekerheid dat het
spoor achter het
lichtsein niet bezet is.
treinbe-
wegingen
**)
De machinist moet er op
rekenen, dat het spoor
achter het lichtsein bezet is.
9

één rood licht
halt treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein niet voorbijrijden.

B. Laag geplaatste lichtseinen met twee lichten ***)

10

groen licht

wit licht
Binnen de grenzen
van een station:
middensnelheid;
daarbuiten:
volle toegelaten
snelheid
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
Zodra hij buiten een station
is mag hij met de ter plaatse
voor zijn trein ten hoogste
toegelaten snelheid rijden.

  **) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.
***) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven, kunnen deze lichtseinen óók hoog geplaatst zijn.

Aanhangsel     Dienstorder 1254     - 2 / 6 -     


No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
11

groen licht

groen licht
midden snelheid, het
volgende sein toont
lage snelheid.
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
Hij moet, tot hij het volgen-
de sein kan waarnemen,
er op rekenen dat dit lage
snelheid toont.
12

gedoofd

groen licht
Binnen de grenzen
van een station:
lage snelheid;
daarbuiten:
volle toegelaten
snelheid
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage
snelheid voorbijrijden.
Zodra hij buiten een station
is mag hij met de ter plaatse
voor zijn trein ten hoogste
toegelaten snelheid rijden.
13

geel licht

wit licht
midden snelheid, het
volgende sein toont
halt *)
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage snel-
heid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein „halt” zal
tonen.

 *) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein „halt” kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut
**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.


No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
14

gedoofd

geel licht
lage snelheid, het
volgende sein toont
halt *)
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage snel-
heid voorbijrijden.
Zodra hij buiten een station
is mag hij met de ter plaatse
voor zijn trein ten hoogste
toegelaten snelheid rijden.
15

75 fl. per min.

gedoofd

geel flikkerlicht
(75 flikkeringen per minuut)
1e. binnen remweg-
afstand volgt het
sein „halt” of
2e. voorzichtig rijden
treinbe-
wegingen
**)
De machinist moet er zich
rekenschap van geven, dat:
1e.    de trein het volgende
    lichtsein, dat halt toont
    reeds binnen remweg-
    afstand genaderd is   óf
2e.    de trein binnenkomt op
    kopspoor ofwel dat hij
    om andere in de    
    Verklaring der Seinen
    vermelde redenen
    voorzichtig moet rijden.
16

180 fl. per min.

gedoofd

geel flikkerlicht
(180 flikkeringen per minuut)
de beveiligingsinrich-
tingen geven geen
zekerheid dat het
spoor achter het
lichtsein niet bezet is.
treinbe-
wegingen
**)
De machinist moet er op
rekenen dat het spoor
achter het lichtsein bezet is.

*) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein "halt" kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.
**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.

Aanhangsel     Dienstorder 1254     - 3 / 6 -     


No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
17

rood licht

gedoofd
halt treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein niet voorbijrijden.

C. Lichtseinen met drie lichten.

No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
18

groen licht

wit licht

wit licht
hoge snelheid, het
volgende sein toont
ook hoge snelheid
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende hoogste
toegelaten snelheid voorbij-
rijden.
Hij mag, tot hij het volgende
sein kan waarnemen, er op
rekenen dat dit hoge snel-
heid toont.
19

groen licht

groen licht

wit licht
hoge snelheid, het
volgende sein toont
midden snelheid
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende hoogste
toegelaten snelheid voorbij-
rijden.
Hij moet, tot hij het volgen-
de sein kan waarnemen, er
op rekenen dat dit midden
snelheid toont.

**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.


No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
20

groen licht

wit licht

groen licht
hoge snelheid, het
volgende sein toont
lage snelheid
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende hoogste
toegelaten snelheid voorbij-
rijden.
Hij moet, tot hij het volgen-
de sein kan waarnemen, er
op rekenen dat dit lage
snelheid toont.
21

wit licht

groen licht

wit licht
midden snelheid treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
Hij moet, tot hij het volgen-
de sein kan waarnemen, er
op rekenen dat dit midden
snelheid toont.
22

wit licht

groen licht

groen licht
midden snelheid, het
volgende sein toont
lage snelheid
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
Hij moet, tot hij het volgen-
de sein kan waarnemen, er
op rekenen dat dit lage
snelheid toont.

**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.


Aanhangsel     Dienstorder 1254     - 4 / 6 -     


No. Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
23

wit licht

wit licht

groen licht
lage snelheid treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage
toegelaten snelheid voorbij-
rijden.
Hij moet, tot hij het volgen-
de sein kan waarnemen, er
op rekenen dat dit lage
snelheid toont.
24

geel licht

wit licht

wit licht
hoge snelheid, doch
het volgende sein
toont halt *)
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein ten hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein halt of
onveilig zal tonen.
25

wit licht

geel licht

wit licht
midden snelheid, doch
het volgende sein
toont halt *)
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein halt of
onveilig zal tonen.

*) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein "halt" kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.
**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.


No. Afbeelding Omschrijving van het sein-
beeld, des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
26

wit licht

wit licht

geel licht
lage snelheid, doch
het volgende sein
toont halt *)
treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage
snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein halt of
onveilig zal tonen.
27

geel licht
75 fl. per minuut

een geel flikkerlicht
(75 flikkeringen
per minuut)
met twee witte lichten
1e. binnen remweg-
afstand volgt het
sein „halt” of
2e. voorzichtig rijden
treinbe-
wegingen
**)
De machinist moet er zich
rekenschap van geven, dat:
1e.    de trein het volgende
    lichtsein, dat halt toont
    reeds binnen remweg-
    afstand genaderd is  
      óf
2e.    de trein binnenkomt
    op kopspoor ofwel dat
    hij om andere in de    
    Verklaring der Seinen
    vermelde redenen
    voorzichtig moet rijden.

*) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein "halt" kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.
**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.


Aanhangsel     Dienstorder 1254     - 5 / 6 -     


No. Afbeelding Omschrijving van het sein-
beeld, des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
28

geel licht
180 fl. per minuut

een geel flikkerlicht
(180 flikkeringen
per minuut)
met twee witte lichten
de beveiligingsinrich-
tingen geven geen
zekerheid dat het
spoor achter het
lichtsein niet bezet is.
treinbe-
wegingen
**)
De machinist moet er op
rekenen dat het spoor
achter het lichtsein bezet is.
29

één rood licht
halt treinbe-
wegingen
**)
De machinist mag het licht-
sein niet voorbijrijden.

**) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.

Dienstorder No. 1137 is hiermede vervallen.

DE DIRECTIE      
Aanhangsel     Dienstorder 1254     - 6 / 6 -     
DO1137  <->  DO1254  <->  SR1954
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd