LICHTSEINSTELSEL '46

© 2013 Gerard van de Weerd

Station Maarssen.

Station Maarssen ligt aan de spoorlijn Amsterdam - Utrecht en wordt van het dorp gescheiden door het Merwedekanaal, welke evenwijdig aan de spoorbaan loopt. Het station is een zogenaamd eilandstation en ligt tussen de hoofdsporen 1 en 2.
Begin jaren '50 werd het station voorzien van lichtseinen stelsel '46. Deze tekening toont de situatie omstreeks 1956.
De seinen met een 500-nummering zijn automatisch bediende seinen.
Het sein 530 was eerst een driehoogtesein, maar werd in 1953 veranderd tot een éénhoogtesein.
Sein 138 kan alleen rood of geel licht vertonen en is het uitrijsein van de stamlijn van het industriegebied Lage Weide. Rangeerkonvooien van of naar dit spoor mochten alleen maar via het middenspoor 3 benaderd worden.
De overige rangeersporen zijn nog beveiligd met ontspoortongen, stopontspoorblokken of vergrendelbare wissels.
Op het hoofdspoor mocht destijds nog gerangeerd worden tot aan sein 136.
Beginjaren '70 werd seinstelsel '46 vervangen door seinstelsel '54.

527 122 134 132 naar Utrecht --> 124 126 136 530 <-- naar Breukelen 138
 

Invoeringstelsel46  <->  eenhoogtesein  <->  driehoogtesein  <->  Zwolle  <->  Driebergen  <->  ’t Harde  <->  Maarssen  <->  goederenseinen
Copyright 2021 door Gerard van de Weerd