N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
Dienstorder No. 1137 UTRECHT, 12 April 1949.
*****

NIEUWE LICHTSEINEN.

In afwachting van de desbetreffende wijziging van het Seinreglement, zullen met ingang van een bij Dienstorder nader te bepalen datum op nader bij genoemde Dienstorder aan te wijzen gedeelten van de spoorweg in plaats van de thans in het Seinreglement omschreven seinpalen gelden:

A. Lichtseinen getoond met één licht, dat de kleuren groen, geel en rood kan tonen en
B. Lichtseinen getoond met drie in een verticale lijn geplaatste lichten, welke combinaties van wit en groen of van wit en geel kunnen tonen.

A.   Lichtseinen met één licht.

Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering
één groen licht volle toegelaten snel-
heid
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein ten hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
één geel licht volle toegelaten snel-
heid, doch het vol-
gende sein toont
halt *)
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein ten hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein „halt” of
„onveilig” zal tonen.

          *) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein „halt” kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.


Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering

75 fl per minuut

één geel flikkerlicht
(75 flikkeringen per minuut)
binnen remwegaf-
stand volgt het sein „halt”
treinbe-
wegingen
 De machinist moet er zich
rekenschap van geven, dat de
trein het volgende lichtsein,
dat "halt" toont, reeds binnen
remwegafstand genaderd is.
één rood licht halt treinbe-
wegingen
 De machinist moet zijn trein
vóór het lichtsein tot stilstand
brengen.

        Waar zulks is voorgeschreven kunnen de seinen met één licht als dwergseinen zijn uitgvoerd.
        De machinist mag zijn trein dan met geen groter snelheid dan 45 km/h over de wisselbogen doen rijden.


Aanhangsel     Dienstorder 1137     - 1 / 4 -     


B. Lichtseinen met drie lichten.

Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering

groen licht

wit licht

wit licht
hoge snelheid, het
volgende sein toont
ook hoge snelheid
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
 Hij mag, tot hij het volgende
sein kan waarnemen, er op
rekenen dat dit hoge snelheid
toont.

groen licht

groen licht

wit licht
hoge snelheid, het
volgende sein toont
midden snelheid
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein ten hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
 Hij moet, tot hij het vol-
gende sein kan waarnemen,
er op rekenen dat dit midden
snelheid toont.Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering

groen licht

wit licht

groen licht
hoge snelheid, het
volgende sein toont
lage snelheid
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
 Hij moet, tot hij het vol-
gende sein kan waarnemen, er
op rekenen dat dit lage
snelheid toont.

wit licht

groen licht

wit licht
midden snelheid treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
 Hij moet, tot hij het volgen-
de sein kan waarnemen, er
op rekenen dat dit midden
snelheid toont.

Aanhangsel     Dienstorder 1137     - 2 / 4 -     


Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering

wit licht

groen licht

groen licht
midden snelheid, het
volgende sein toont
lage snelheid
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
 Hij moet, tot hij het vol-
gende sein kan waarnemen,
er op rekenen dat dit lage
snelheid toont.

wit licht

wit licht

groen licht
lage snelheid treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage
snelheid voorbijrijden.
 Hij moet, tot hij het vol-
gende sein kan waarnemen,
er op rekenen dat dit lage
snelheid toont.Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering

geel licht

wit licht

wit licht
hoge snelheid, doch
het volgende sein
toont halt *)
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein ten hoogste toege-
laten snelheid voorbijrijden.
 Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein "halt" of
"onveilig" zal tonen.

wit licht

geel licht

wit licht
midden snelheid,
doch het volgende
sein toont halt *)
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende midden
snelheid voorbijrijden.
 Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein "halt" of
"onveilig" zal tonen.

          *) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein „halt” kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanhangsel     Dienstorder 1137     - 3 / 4 -     


Afbeelding Omschrijving van het seinbeeld,
des daags en des nachts
Betekenis Geldt voor Aanwijzingen voor de
dienstuitvoering

wit licht

wit licht

geel licht
lage snelheid, doch
het volgende sein
toont halt *)
treinbe-
wegingen
 De machinist mag het licht-
sein met de ter plaatse voor
zijn trein geldende lage snel-
heid voorbijrijden.
 Hij moet er op rekenen dat
het volgende sein "halt" of
"onveilig" zal tonen.


geel licht 75 fl. per minuut
een geel flikkerlicht
(75 flikkeringen per
minuut) met twee witte lichten
binnen remwegaf-
stand volgt het
sein „halt”
treinbe-
wegingen
De machinist moet zich er
rekenschap van geven dat de
trein het volgende lichtsein,
dat "halt" toont, reeds binnen
remwegafstand genaderd is.

De betekenis van de begrippen hoge, midden en lage snelheid wordt in een ander voorschrift bekend gemaakt.

DE DIRECTIE      

*) Tussen dit en het daarop volgend lichtsein "halt" kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanhangsel     Dienstorder 1137     - 4 / 4 -     
DO1137  <->  DO1254  <->  SR1954
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd